Kalkulátor tiskových nákladů

Kalkulátor tiskových nákladů

Zde kalkulátor tiskových nákladů

Kalkulátor tiskových nákladů pro výpočet TCO

TCO (celkové náklady na vlastnictví – Total Cost of Ownership) zahrnuje všechny přímé a nepřímé náklady na tisk:

  • Přímé náklady obsahují pořizovací cenu, doplňky a náklady na tisk stránky.
  • Nepřímé náklady obsahují údržbu, tonery, tisková média, technická školení, administraci a spotřebu energie.

Protože se objemy tisku v poslední době neustále zvyšují, je potřebné myslet i na častější výměny tiskových optických válců, vývojnic a tonerů. Tisková zařízení značky Kyocera s technologií ECOSYS na rozdíl od ostatních zařízení potřebují k spolehlivému provozu jenom výměnu toneru, čímž dramaticky snižují TCO.