Náhradní plnění

Dne 6. 12. 2011 byla vydána novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a tento zákon vstupuje od 1. 1. 2012 v platnost. Novela zákona obsahuje mnoho výrazných změn, které ovlivní ihned po tomto datu stávající fungování prodeje zboží a služeb, které jsou tzv. náhradním plněním.

Náhradní plnění

Náhradní plnění

Důvody změny zákona o zaměstnanosti

1. snížit náklady státu
2. zvýšit příjmy do státního rozpočtu
3. zamezit zneužívání/využívání ZP

Novela zákona stanovuje velmi výrazné omezení možností poskytovatelů náhradního plnění.

Očekávané změny zákona jsme velmi pečlivě sledovali, a proto jsme včas připravili nabídku pro naše zákazníky tak, aby jejich potřeby náhradního plnění byly maximálně uspokojeny

Možnosti náhradního plnění naší firmy však nejsou nevyčerpatelné, a proto prosím, kontaktujte nás co nejdříve a sjednejte s námi objem vámi požadovaného “náhradního plnění” pro daný rok. Pokud tak učiníte co nejdříve, výrazně zvýšíte pravděpodobnost maximálního uspokojení vašich potřeb “náhradního plnění” v tomto roce a snížíte tak riziko možného odvodu do státního rozpočtu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti Vás upozorňujeme, že daňové doklady vystavené v tomto roce nebudou automaticky náhradním plněním, pokud nebude smluvně sjednán objem náhradního plnění.

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců. Způsoby plnění, tj. zaměstnávání v pracovním poměru, odběr výrobků a služeb nebo odvod do státního rozpočtu, jsou považovány za rovnocenné a lze je vzájemně kombinovat. (zdroj MPSV)

Příklad:

1. Plánovaný přepočtený počet zaměstnanců firmy celkem:                                    26
2. Z toho je plánovaný přepočtený počet zaměstnanců se ZP                                    0
3. Objem zboží či služeb, které již byly nakoupeny jako náhradní plnění                  0

1. Zbývá nakoupit náhradní plnění ve výši                                                              172.725,28Kč
2. nebo odvést do státního rozpočtu                                                                         61.687,60Kč

Jak získat náhradní plnění na nákup sortimentu nabízeného společností Print Smart s.r.o.?

Na odběr veškerého sortimentu nabízeného společností Print Smart s.r.o., můžete získat potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Tato možnost Vám bude nabídnuta před odesláním objednávky.

Objednávka bude plněna společností Print Smart s.r.o.