Poskytujeme náhradní plnění

  • Dle zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (ZPS – změněnou pracovní schopností) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.
  • Tuto povinnost však můžete splnit i tzv. náhradním plněním – odběrem služeb nebo výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.
  • Např. pokud jste firma s 50 zaměstnanci jste povinni dle zákona 435/2004 Sb. zaměstnávat dvě osoby se zdravotním postižením. Pokud je nezaměstnáte, můžete buď odvést cca.120.000,- Kč do státního rozpočtu nebo od nás odebrat zboží v celkové hodnotě cca. 336.000,- Kč a ušetřit tak oněch 120.000,- Kč z odvodu do státního rozpočtu.

Náhradní plnění

  • Náhradní plnění Vám můžeme zajistit. Možnosti náhradního plnění však nejsou nevyčerpatelné, proto nás kontaktujte co nejdříve a sjednejte s námi objem vámi požadovaného “náhradního plnění” pro daný rok. Pokud tak učiníte co nejdříve, výrazně zvýšíte pravděpodobnost maximálního uspokojení vašich potřeb “náhradního plnění” v tomto roce a snížíte tak riziko možného odvodu do státního rozpočtu.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím obchodního zástupce, nebo poptávkového formuláře.