Nabízíme outsourcing tiskových řešení.

Co je outsourcing?

Obecně se pod pojmem “outsourcing” rozumí smluvní vztah s externí firmou za účelem přenesení odpovědnosti za určitou část funkční oblasti, která většinou nepatří k hlavní podnikatelské činnosti podniku.

Důvody k využití outsourcingu firemního tisku.

Firmy, specializující se na outsourcing firemního tisku, mají zpravidla proškolené a v dané problematice zkušené pracovníky. Odpovědnost za firemní tisk nese jiný subjekt a zadavatel se může plně věnovat svému oboru. Náklady související se zajištěním tiskových požadavků firmy jsou při využití outsourcingu zpravidla nižší. Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem.

Cíle outsourcingu.

Cílovým stavem je situace, kdy je firmě poskytována smluvně stanovená a přesně definovaná funkčnost tiskových řešení a veškerá starost o tuto oblast je přenechána naší společnosti.

Společnost, které je outsourcing poskytován, přesune vynakládané finanční prostředky na provoz  z investic do oblasti nakupovaných služeb, což mimo jiné umožňuje a výrazně usnadňuje přesné plánování.

Samozřejmostí je oboustranná domluva a nabídka řešení outsourcingu ušitá poskytované firmě přímo na míru.

Jak outsourcing probíhá:

Tři hlavní fáze

1) Detailní analýza požadavků zákazníka a současného stavu

  • kompletní zmapování současného stavu – zakreslení plánku současného rozmístění tiskových zařízení – prověření skutečného objemu tisku a nákladů na údržbu

2) Návrh cílového tiskového řešení a popis procesů

  • přehledná analýza s popisem cílového stavu

3) Detailní návrh úrovně a cen služeb

  • způsob objednání servisu/ spotřebního materiálu, rychlost opravy, garance zprovoznění tisku, rychlost a způsob dodání spotřebního materiálu